Atbalsta stipendija "Topošais profesionālis"

Kam: Latvijas vidējās izglītības iestāžu 12. klases skolēni, kuri vēlas uzsākt studijas jebkuras RTU pamatstudiju programmas pirmajā kursā 2017./2018. studiju gadā un kuru materiālais nodrošinājums studijām nav pietiekams.
Skaits: 6 ikmēneša stipendijas
Apjoms: 150 EUR/mēn.
Laika periods: 10 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz  2017. gada 31. jūlijam (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

AS „Olainfarm” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina atbalsta stipendijas „Topošais profesionālis” piešķiršanas kārtību. Stipendijas mērķis ir atbalstīt skolēnus, kuri vēlas uzsākt studijas Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), ir uzrādījuši izcilas sekmes mācībās, tomēr nav pietiekams materiālais nodrošinājums studijām.

 

Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 6 ikmēneša stipendijas EUR 150 vērtībā 10 mēnešiem, laika posmam no 2017. gada septembra līdz 2018. gada jūnijam.

 

Stipendiju konkursa pirmajā kārtā pretendentam jāiesniedz:

  • Dzīves apraksts (Curriculum Vitae);
  • Apstiprināta 12. klases pirmā semestra liecības kopija, kurā klāt pieliktas mācību priekšmetu atzīmes, kuri beigušies 10. vai 11. klasē (piemēram, ģeogrāfija, ekonomika u.c.);
  • Informācija par ģimenes materiālo stāvokli (izziņa no pašvaldības vai VSAA);
  • Motivācijas vēstule studēt RTU, minot konkrētu/-as studiju programmu/-as un nākotnes plānus pēc studiju beigām, kā arī informāciju par ģimenes sastāvu;
  • citi dokumenti pēc pretendenta ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendentu.

 

Pretendentiem jāaugšupielādē minētie dokumenti un jāaizpilda konkura elektroniskā anketa līdz 2017. gada 31. jūlijam (ieskaitot).

 

Lejupielādējamais dokuments:

Konkursa nolikums