Amerikas latviešu apvienība izsludina stipendiju APF un BF studentiem

Izsludināta pieteikšanās Amerikas latviešu apvienības stipendijai Rīgas Tehniskās universitātes APF un BF studentiem.

 

Stipendiju konkurss notiks divās kārtās .

 

Lai pieteiktos stipendijai, pirmajā kārtā studentiem, līdz 2014. gada 8. jūnijam plkst. 23.59., jāizveido darba grupa līdz 3 cilvēku sastāvam un jāizstrādā pieteikuma darbs, kurā brīvi jāapraksta temats „Pasaules pieredze un Latvijas iespējas būvniecības kvalitātes attīstības nodrošināšanai”.

 

Konkursa otrajā kārtā visvairāk punktu saņēmušajām komandām šis pieteikuma darbs jāizstrādā vismaz 15 A4 lapu apmērā, kurā tiek konkrētāk izpētītas pirmajā kārtā iesniegtās darbu tēmas un izveidoti ieteikumi un ierosinājumi, kā, ņemot vērā citu pasaules valstu pieredzi, uzlabot būvniecības kvalitāti Latvijā un veicināt atbildības stiprināšanu ar Latvijas būvniecību saistīto speciālistu vidū.

 

Konkursa kārtībā tiks piešķirtas šādas vienreizējās stipendijas:

  • Pēc pirmās kārtas 5 labākajām komandām katram dalībniekam tiks piešķirtas vienreizējas stipendijas EUR 75 apmērā.
  • Pēc otrās kārtas 2 labākajām komandām katram dalībniekam tiks piešķirtas vienreizējas stipendijas EUR 600 apmērā.

 

Plašāku informāciju par konkursu, iesniedzamo pieteikuma darbu un pieteikšanos meklē mūsu mājas lapā pie aktuālajiem konkursiem jeb šeit.