Alfreda Raistera vārdā nosauktās stipendijas

Kam: Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras, Būvniecības inženierzinātņu, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas, Elektronikas un telekomunikāciju, Enerģētikas un elektrotehnikas, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas, kā arī Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāšu studenti, sākot no bakalaura līmeņa 2. kursa, kuri uzrādījuši labas un teicamas sekmes (vidējā atzīme nav zemāka par 7,5 ballēm), un aktīvi iesaistījušies RTU projektu organizēšanā,  inženierzinātņu popularizēšanā, kā arī RTU sabiedriskajā dzīvē (RTU studentu parlaments, RTU studentu klubs, RTU Studentu servisa centrs, RTU Absolventu asociācija, RTU Sporta klubs, RTU fakultātes) visa 2016./2017. studiju gada garumā
Skaits: 7 ikmēneša stipendijas
Stipendijas apmērs: 150 EUR
Laika posms: 10 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 30. septembrim (ieskaitot)

 

 

Pateicoties Alfreda Raistera ziedojumam, nodibinājums „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina atbalsta stipendijas piešķiršanas kārtību izcilākajiem Rīgas Tehniskās universitātes studentiem, kuri vienlaikus aktīvi iesaistās universitātes sabiedriskajā dzīvē.

 

Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 7 ikmēneša stipendijas EUR 150 vērtībā laika posmam no 2017. gada septembra līdz 2018. gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem.

 

Pretendentiem jāiesniedz:

  • Aizpildīta pielikumā Nr.1 atrodamā pieteikuma anketa (mājaslapā pieejama arī MS Word formātā), kuru parakstījis kādas RTU struktūrvienības vadītājs (RTU studentu parlaments, RTU studentu klubs, RTU Studentu servisa centrs, RTU Absolventu asociācija, RTU Sporta klubs, RTU fakultātes);
  • Citi dokumenti, kas pēc pretendenta domām varētu palīdzēt izvērtēt viņa kandidatūru (var būt vairāki).

Minētie dokumenti jāaugšupielādē, kā arī jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2017. gada 30. septembrim (ieskaitot).

 

Lejupielādējamais dokuments:

Konkursa nolikums
Pielikums Nr. 1