Absolventu Asociācijas pirmā stipendiāta apbalvošana