AS „Latvijas Gāze” un Latvijas Zinātņu akadēmijas izsludina balvu konkursu

AS „Latvijas Gāze” un Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) aicina izvirzīt pretendentus balvu  konkursam  ievērojamiem zinātniekiem un radošiem praktiķiem kā arī doktorantiem gāzes, siltumtehnikas un ar tām saistītās ķīmijas tehnoloģijas nozarēs un sirds ķirurģijas, kardioloģijas un orgānu transplantācijas zinātnēs.

 

Pretendentus balvu konkursam var izvirzīt LZA locekļi, Latvijas zinātnisko institūtu padomes, AS „Latvijas Gāzes”, Latvijas universitāšu senāti un fakultāšu domes. 

 

Konkursa rezultātā tiks piešķirta 1 balva 1565,16 EUR (1100 LVL) vērtībā (pirms nodokļu nomaksas) jaunajiem zinātniekiem un 2 balvas 3557,18 EUR (2500 LVL) vērtībā (pirms nodokļu nomaksas).

 

Pieteikšanās stipendijai līdz 2014. gada 28. martam.

 

Informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un pieteikuma anketu meklē mūsu mājas lapā pie aktuālajiem konkursiem jeb šeit.