AS „Latvijas balzams” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Jaunākais personāla atlases koordinators

Kam: jebkuras Latvijas augstākās izglītības iestādes uzņēmējdarbības, projektu vadības, menedžmenta vai personāla vadības jomas studenti, sākot ar 2. kursu
Skaits: 1 prakses vieta
Apjoms: 500 EUR/mēn. (40h/ned.)
Laika posms: 5 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2018. gada 25. janvārim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

 

AS „Latvijas balzams” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību AS „Latvijas balzams” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību. 

 

Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša stipendija 500 EUR vērtībā kā stimuls praktisko iemaņu papildināšanai Jaunākā personāla atlases koordinatora amatā laika posmā no 2018. gada februāra līdz 2018. gada jūnijam (kopā 5 mēneši), 40 stundas nedēļā. 

 

Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs piedalīties mazāk nekā 40 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam.

 

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2018. gada 25. janvārim (ieskaitot).

 

Lejupielādējamais dokuments:
Konkursa nolikums