AS „Inspecta Latvia” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Biroja administratora asistents

Kam: jebkuras Latvijā licencētas augstākās izglītības iestādes studenti vai profesionālo vidusskolu audzēkņi, sākot no 2. kursa, kuri studē lietvedības, ekonomikas vai uzņēmējdarbības jomā
Skaits: 1 prakses vieta
Apjoms: 450 EUR/mēn. (40h/ned.)
Laika posms: 6 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2018. gada 18. janvārim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

 

AS „Inspecta Latvia” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību AS „Inspecta Latvia” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.

 

Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša stipendija 450 EUR vērtībā kā stimuls praktisko iemaņu papildināšanai Biroja administratora asistenta amatā laika posmā no 2018. gada februāra sākuma līdz 2018. gada augusta beigām (kopā 6 mēneši), 40 stundas nedēļā.

 

Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs piedalīties mazāk nekā 40 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam.

 

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2018. gada 18. janvārim (ieskaitot).

 

Lejupielādējamais dokuments:
Konkursa nolikums