“RTU-ITERA Latvija” un “LLU- ITERA Latvija” konkursa laureātu apbalvošana