“Latvijas balzams” jau otro gadu izsludina stipendiju konkursu tehnisko nozaru studentiem

AS “Latvijas balzams” (LB) sadarbībā ar RTU Attīstības fondu jau otro gadu pēc kārtas izsludinājis maģistra studiju noslēguma darbu stipendiju konkursu Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem, lai aktualizētu tehnisko specialitāšu nozīmi un ražotāju vajadzības. Arī šoruden uz stipendijām var pretendēt divi studenti, katrs saņemot 750 eiro. Par pieteikšanās kārtību interesenti var uzzināt RTU Attīstības fonda mājas lapā.

 

“Esam patīkami pārsteigti par pagājušajā gadā izsludināto stipendiju rezultātiem – darbi bija labāki, nekā sākotnēji gaidījām. Studenti ir labāk sagatavoti, nekā to bieži vien dzirdam attiecībā uz sagatavotību izglītībā tehniskajās nozarēs, gatavi patstāvīgiem un radošiem risinājumiem. Tas ir vistiešākais apliecinājums tam, ka studentiem ir nepieciešams un viņi novērtē reālo saikni ar darba tirgu,’’ atzīst “Latvijas balzama’’ personāla un administratīvā departamenta direktore Signe Bīdermane.

 

Pēc viņas teiktā, šāda sadarbība ir abpusēji izdevīga gan uzņēmumam, gan studentiem. Studentiem ir iespēja piekļūt dažādiem unikāliem uzņēmuma resursiem, kas citādi maģistra darba izstrādes gaitā nebūtu iespējams, - datiem, izejmateriāliem, paraugiem, laboratorijai. Savukārt uzņēmums iegūst nepastarpinātu iespēju piedalīties nākotnes darbaspēka sagatavošanā.

 

“Latvijas balzama” šoruden izsludinātās stipendijas ietvaros studenti tiek aicināti savos maģistra darbos pētīt kādu no divām ražotājam patlaban aktuālām jomām - ābolu vīna kokteiļa ar augļu gabaliņiem receptūras izstrādi, kā arī ražošanas tehniskās uzturēšanas sistēmas izstrāde.

 

‘’Latvijas balzams’’ stipendiju fondu maģistratūras studentiem pērn iedibināja ar mērķi stimulēt interesi par tehnisko nozaru studijām un aktualizēt jautājumus, kas ir būtiski Latvijas ražotājiem. LB kā vadošajam nozares uzņēmumam Baltijā korporatīvās sociālās atbildības politikas ietvaros ir svarīgi veicināt interesi par tehniskajām zinātnēm un ražošanu.

 

Stipendiju konkursā var pieteikties RTU un LLU maģistratūras studenti ar labām un izcilām sekmēm. Konkursa pirmajā kārtā pretendentiem līdz 1. novembrim jāiesniedz pieteikuma anketa, sekmju izraksts un kopsavilkums par darba saturisko daļu. Balstoties uz iesniegtajiem dokumentiem, AS “Latvijas balzams” un universitāšu pārstāvji izvērtēs pretendentus un potenciālos stipendiātus. Otrajā kārtā finālistiem jāizstrādā studiju noslēguma darbs iepriekš izvēlētajā studiju darba tēmā. 

 

Ar papildus informāciju un konkursa nolikumu var iepazīties ŠEIT.

 

Informāciju sagatavoja:
Dana Hasana
AS “Latvijas balzams” Komunikācijas vadītāja