AS “Latvenergo” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas

Kam: Rīgas Tehniskās universitātes studenti, kam sekmes ar specialitāti saistītajos priekšmetos –ne zemākas par 6 ballēm, bet pārējos priekšmetos  - vismaz 4 balles
Skaits: 40 prakses vietas
Stipendijas apmērs: 180 vai 350 EUR/mēn.
Laika posms: maksimālais prakses ilgums 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 20. oktobrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

AS „Latvenergo” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību AS „Latvenergo” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijām ar mērķi veicināt Latvijas augstākās un profesionālās izglītības iestāžu studentu un audzēkņu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību. 

 

Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 40 ikmēneša stipendijas EUR 180,00/350,00 vērtībā  kā stimuls praktisko iemaņu iegūšanai šādos virzienos:

  • IT un telekomunikāciju jomā;
  • HES inženiertehniskajā jomā;
  • TEC inženiertehniskajā jomā;
  • ražošanas plānošanas jomā.

 

Īpaši aicinām pieteikties Materiālzinātnes un Lietišķās Ķīmijas fakultātes studentus!

 

Prakses stipendijas apmērs atkarīgs no prakses veida – ikmēneša stipendija ikgadējās prakses laikā ir EUR 180, savukārt ikmēneša stipendija kvalifikācijas prakses laikā ir EUR 350.

 


Prakses periods tiek saskaņots ar studentu, ja prakse tiek veikta brīvprātīgi, vai ar universitātē noteikto obligātās prakses periodu, taču maksimālais prakses periods ir 12 mēneši. Prakses uzdevums paredz studentiem piedalīties praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs Rīgā vai reģionos. Prakses laikā veicamie darba uzdevumi atbildīs studenta universitātē iegūstamās kvalifikācijas profesiju standartā norādītajām kompetencēm. Konkrētākus prakses noteikumus un uzdevumus skatīt konkursa nolikumā.

 

Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs piedalīties mazāk nekā 40 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam.

 

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae), kā arī universitātes prakses līgums, programma un uzdevums (ja praksi plānots apvienot ar obligāto praksi) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa, līdz 2017. gada 20. oktobrim (ieskaitot).

 

Lejupielādējamais dokuments:

Konkursa nolikums