AS “Exigen Services Latvia” ANDROID vasaras skolas apmācību un praktisko iemaņu veicināšanas stipendiju konkurss

Kam: Latvijas augstākās izglītības iestāžu un vidējās profesionālās izglītības iestāžu studenti, kuri studē datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas jomā
Skaits: 12 ANDROID vasaras skolas apmācību vietas un 3 prakses vietas
Apjoms: 200/400 EUR mēnesī (40 h/ned)
Laika posms: 6 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 10. augustam (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

 

AS „Exigen Services Latvia” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību AS „Exigen Services Latvia” ANDROID vasaras skolas apmācibu un praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.

 

Pirms praktisko iemaņu apgūšanas uzņēmumā studentiem jāpiedalās uzņēmuma rīkotajās ANDROID vasaras skolas apmācībās laika posmā no 2017.gada 28. augusta līdz 1. septembrim, kuru noslēgumā 2017.gada 9. septembrī tiek organizēts pārbaudījums par apgūtajām zināšanām. Pirmajā kārtā tiek izvēlēti 12 atbilstošākie un motivētākie ANDROID vasaras skolas apmācību kandidāti.

 

Balstoties uz apmācību pārbaudes rezultātiem, 3 studentiem, kuri iegūs visaugstāko novērtējumu pārbaudījumā, tiks piešķirtas ikmēneša praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas kā stimuls praktisko iemaņu papildināšanai Jaunākā Android lietotņu speciālista amatā 6 mēnešiem (40 stundas nedēļā) šādā sadalījumā:

  • ikmēneša stipendija EUR 200 apmērā laika posmā no 2017. gada oktobra līdz 2017. gada decembrim (kopā 3 mēnešiem);
  • ikmēneša stipendija EUR 400 apmērā laika posmā no 2018. gada janvāra līdz 2018. gada martam (kopā 3 mēnešiem).

 

Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs piedalīties mazāk nekā 40 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam.

 

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa līdz 2017.gada 10. augustam (ieskaitot).

 

Lejupielādējamie dokumenti:

 

Konkursa nolikums

 

ANDROID vasaras skolas apmācību apraksts un programma