Aktuālie konkursi

AS „Inspecta Latvia” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Sertifikācijas eksperta asistents

Kam: Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes studenti, sākot no 2. kursa, kuri studē materiālzinātnes jomā
Skaits: 1 prakses vieta
Apjoms: 350 EUR/mēn. (40h/ned.)
Laika posms: 3 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 2. oktobrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

AS „Exigen Services Latvia” stipendijas

Kam: bakalaura līmeņa 2. – 4. kursa  studenti un maģistra līmeņa studenti ar labām un teicamām sekmēm (vidējā svērtā atzīme pēdējā sesijā nav zemāka par 7), kuri studē norādītajās augstskolās un programmās (skatīt zemāk)
Skaits: 6 ikmēneša stipendijas
Stipendijas apmērs: 150 EUR 
Laika posms: 10 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 24. septembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

SIA „O3FM Inženieru birojs” 2 praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas

Kam: Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes studenti, sākot no bakalaura līmeņa 4. kursa
Skaits: 2 prakses vietas
Apjoms: 400/500 EUR/mēn. (40h/ned.) - atkarīgs no izvēlētās pozīcijas
Laika posms: 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 4. oktobrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

“Solvay Business Services Latvia” SIA praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Personālvadības nodaļā / Practical skill promotion scholarship - HR department

Kam: jebkuras augstākās izglītības iestādes studenti, kuru studiju joma ir saistīta uzņēmējdarbību, personālvadību un/vai psiholoģiju / all students of higher education institutions who studies in human resource management and/or business administration and/or psychology
Skaits: 1 prakses vieta / 1 scholarship
Apjoms: 380 EUR/mēn. (40h/ned.) / 380 EUR per month (40h/week)
Laika posms: 6 mēneši / 6 months
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 1. oktobrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

Izcilības stipendijas

Kam: jebkuras RTU pamatstudiju programmas studenti, sākot no 2. kursa, kas uzrādījuši augstus sasniegumus iepriekšējā studiju gadā, aktīvi iesaistījušies RTU sabiedriskajā dzīvē, turpina studijas 2017./2018. studiju gadā, un kuru materiālais nodrošinājums studijām nav pietiekams
Skaits: 3 vienreizējās stipendijas
Stipendijas apmērs: 500 EUR
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 27. septembrim (ieskaitot)

Alfreda Raistera vārdā nosauktās stipendijas

Kam: Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras, Būvniecības inženierzinātņu, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas, Elektronikas un telekomunikāciju, Enerģētikas un elektrotehnikas, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas, kā arī Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāšu studenti, sākot no bakalaura līmeņa 2. kursa, kuri uzrādījuši labas un teicamas sekmes (vidējā atzīme nav zemāka par 7,5 ballēm), un aktīvi iesaistījušies RTU projektu organizēšanā,  inženierzinātņu popularizēšanā, kā arī RTU sabiedriskajā dzīvē (RTU studentu parlaments, RTU studentu klubs, RTU Studentu servisa centrs, RTU Absolventu asociācija, RTU Sporta klubs, RTU fakultātes) visa 2016./2017. studiju gada garumā
Skaits: 7 ikmēneša stipendijas
Stipendijas apmērs: 150 EUR
Laika posms: 10 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 30. septembrim (ieskaitot)

Syndicate content