Aktuālie konkursi

SIA „Citrus Solutions” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas - Jaunākais vājstrāvu tīklu un sistēmu rasētājs

Kam: RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes, Būvniecības inženierzinātņu fakultātes un Inženierekonomikas un vadības fakultātes studenti, sākot no bakalaura līmeņa 3. kursa, vai maģistra līmeņa studenti, kuri atbilst konkrētās prakses vietas prasībām
Skaits: 2 prakses vietas
Apjoms: 400 EUR/mēn. (40h/ned.)
Laika posms: 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 6. decembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

SIA “Baker Tilly Baltics” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Nodokļu asistenta praktikants

Kam: ikviens Latvijas augstāko izglītības iestāžu ekonomikas vai finanšu jomas students, sākot ar 3. kursu
Skaits: 1 prakses vieta
Apjoms: 400 EUR/mēn. (40h/ned.)
Laika posms: 6 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 3. decembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

SIA „Lafivents” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Projektu vadītāja asistents

Kam: Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju programmas “Būvniecība” un Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes studiju programmas “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” studenti, sākot no bakalaura līmeņa 3. studiju kursa, kā arī maģistra līmeņa studenti
Skaits: 1 prakses vieta
Apjoms: 600 EUR/mēn. (40h/ned.)
Laika posms: 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 10. decembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

SIA „whiteCryption” pētniecības darbu stipendijas

Kam: Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes (DITF) studenti
Skaits: 2 vienreizējās stipendijas
Apjoms: 500 EUR
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 26. novembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

AS „BMGS” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Ražošanas vadītāja palīgs

Kam: Latvijas augstākās izglītības iestāžu būvniecības jomas studenti, sākot no 2. kursa
Skaits: 1 prakses vieta
Apjoms: 350 EUR/mēn. (40h/ned.)
Laika posms: 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 26. novembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

SIA „Knowledgeprice.com” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Jaunākais testētājs

Kam: jebkuras Latvijā licencētas augstākās izglītības iestādes studenti, sākot no 3. kursa, kuri studē informācijas tehnoloģiju jomā
Skaits: 1 prakses vieta
Apjoms: 760 EUR/mēn. (40h/ned.)
Laika posms: 6 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 28. novembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

SIA „Mykoob” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Jaunākais komunikācijas speciālists

Kam: jebkuras Latvijā licencētas augstākās izglītības iestādes studenti, sākot no 2. kursa, kuri studē uzņēmējdarbības, projektu vadības, komunikācijas vai citā saistītā jomā
Skaits: 1 prakses vieta
Apjoms: 500 EUR/mēn. (40h/ned.)
Laika posms: 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 28. novembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

 

SIA „Arčers SK” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Stikloto konstrukciju rasētāja palīgs

Kam: jebkuras Latvijā akreditētas augstākas un vidējās profesionālās izglītības iestādes tehnisko jomu studenti/audzēkņi, sākot no 1. kursa
Skaits: 1 prakses vieta
Apjoms: 250 EUR/mēn.  (24h/ned.)
Laika posms: 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 26. novembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

Syndicate content