Aktuālie konkursi

Izcilības stipendijas

Kam: jebkuras RTU pamatstudiju programmas studenti, sākot no 2. kursa, kas uzrādījuši augstus sasniegumus iepriekšējā studiju gadā, aktīvi iesaistījušies RTU sabiedriskajā dzīvē, turpina studijas 2017./2018. studiju gadā, un kuru materiālais nodrošinājums studijām nav pietiekams
Skaits: 3 vienreizējās stipendijas
Stipendijas apmērs: 500 EUR
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 27. septembrim (ieskaitot)

Alfreda Raistera vārdā nosauktās stipendijas

Kam: Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras, Būvniecības inženierzinātņu, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas, Elektronikas un telekomunikāciju, Enerģētikas un elektrotehnikas, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas, kā arī Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāšu studenti, sākot no bakalaura līmeņa 2. kursa, kuri uzrādījuši labas un teicamas sekmes (vidējā atzīme nav zemāka par 7,5 ballēm), un aktīvi iesaistījušies RTU projektu organizēšanā,  inženierzinātņu popularizēšanā, kā arī RTU sabiedriskajā dzīvē (RTU studentu parlaments, RTU studentu klubs, RTU Studentu servisa centrs, RTU Absolventu asociācija, RTU Sporta klubs, RTU fakultātes) visa 2016./2017. studiju gada garumā
Skaits: 7 ikmēneša stipendijas
Stipendijas apmērs: 150 EUR
Laika posms: 10 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 30. septembrim (ieskaitot)

SIA „Datorzinību Centrs” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Jaunākais programmatūras automātiskās testēšanas (DevOps) speciālists

Kam: jebkuras Latvijā akreditētas austākās izglītības iestādes studenti, kuriem ir interese par IT jomu, sākot no 1. kursa
Skaits: 1 prakses vieta
Apjoms: 600 EUR/mēn. (40h/ned.)
Laika posms: 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 24. septembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

SIA „ITERA Latvija” stipendijas

Kam: Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras fakultātes studiju programmas „Arhitektūra” bakalauranti (studējuši ne mazāk kā 2 mācību semestrus), profesionālās programmas studenti un maģistranti, kuriem vidējā atzīme iepriekšējā studiju periodā nav bijusi zemāka par 8
Skaits: 4 ikmēneša stipendijas
Stipendijas apmērs: 150 EUR 
Laika posms: 10 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 27. septembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

SIA „ITERA Latvija” stipendijas LLU studentiem

Kam: Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programmas „Ainavu arhitektūra un plānošana” bakalauri (studējuši ne mazāk kā četrus mācību semestrus), kā arī studiju programmas „Ainavu arhitektūra” un „Ainavu arhitektūra un plānošana” maģistranti. Vidējā atzīme iepriekšējā studiju periodā nav bijusi zemāka par 8 ballēm (visa studiju laika programmas ietvaros)
Skaits: 4 ikmēneša stipendijas
Stipendijas apmērs: 150 EUR
Laika posms: 10 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 27. septembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

Solomona Hillera vārdā nosauktās stipendijas

Kam: Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas (RTU MLĶF) fakultātes bakalaura līmeņa studiju programmu “Ķīmija” un “Ķīmijas tehnoloģija” studenti; iepriekš minēto, kā arī, studiju programmas “Lietišķā ķīmija” maģistra līmeņa studenti ar teicamām sekmēm (vidējā svērtā atzīme pēdējā sesijā nav zemāka par 7,5) un pieredzi zinātnisko un pētniecisko darbu veikšanā, kas orientēti farmācijas problēmu risināšanā
Skaits: 5 ikmēneša stipendijas
Stipendijas apmērs: 150 EUR
Laika posms: 5 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 27. septembrim (ieskaitot)
 

Syndicate content