Aktuālie konkursi

SIA „whiteCryption” pētniecības darbu stipendijas

Kam: Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes (DITF) studenti
Skaits: 2 vienreizējās stipendijas
Apjoms: 500 EUR
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 26. novembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

SIA „InfoEra Latvia” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Mārketinga asistents

Kam: Latvijā licencētas augstākās izglītības iestādes pēdējo kursu studenti, kuri studē komunikācijas, mārketinga vai uzņēmējdarbības jomā
Skaits: 1 prakses vietas
Apjoms: 500 EUR/mēn.  (40h/ned.)
Laika posms: 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 21. novembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

SIA „Datorzinību Centrs” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Jaunākais sistēmanalītiķis

Kam: jebkuras Latvijā akreditētas augstākās un vidējās profesionālās izglītības iestādes studenti/audzēkņi, sākot no 1. kursa, kuri studē informācijas tehnoloģiju jomā
Skaits: 1 prakses vieta
Apjoms: 600 EUR/mēn. (40h/ned.)
Laika posms: 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 21. novembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

AS „BMGS” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Ražošanas vadītāja palīgs

Kam: Latvijas augstākās izglītības iestāžu būvniecības jomas studenti, sākot no 2. kursa
Skaits: 1 prakses vieta
Apjoms: 350 EUR/mēn. (40h/ned.)
Laika posms: 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 26. novembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

SIA „Knowledgeprice.com” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Jaunākais testētājs

Kam: jebkuras Latvijā licencētas augstākās izglītības iestādes studenti, sākot no 3. kursa, kuri studē informācijas tehnoloģiju jomā
Skaits: 1 prakses vieta
Apjoms: 760 EUR/mēn. (40h/ned.)
Laika posms: 6 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 28. novembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

SIA „Mykoob” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Jaunākais komunikācijas speciālists

Kam: jebkuras Latvijā licencētas augstākās izglītības iestādes studenti, sākot no 2. kursa, kuri studē uzņēmējdarbības, projektu vadības, komunikācijas vai citā saistītā jomā
Skaits: 1 prakses vieta
Apjoms: 500 EUR/mēn. (40h/ned.)
Laika posms: 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 28. novembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

 

SIA „Arčers SK” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Stikloto konstrukciju rasētāja palīgs

Kam: jebkuras Latvijā akreditētas augstākas un vidējās profesionālās izglītības iestādes tehnisko jomu studenti/audzēkņi, sākot no 1. kursa
Skaits: 1 prakses vieta
Apjoms: 250 EUR/mēn.  (24h/ned.)
Laika posms: 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 26. novembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

AS “Latvenergo” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas

Kam: Rīgas Tehniskās universitātes studenti, kam sekmes ar specialitāti saistītajos priekšmetos –ne zemākas par 6 ballēm, bet pārējos priekšmetos  - vismaz 4 balles
Skaits: 40 prakses vietas
Stipendijas apmērs: 180 vai 350 EUR/mēn.
Laika posms: maksimālais prakses ilgums 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 21. novembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

AS „BMGS” 2 praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas - Ražošanas vadītāja palīgs

Kam: Latvijas augstākās izglītības iestāžu būvniecības jomas studenti, sākot no 2. kursa
Skaits: 2 prakses vietas
Apjoms: 350 EUR/mēn. (40h/ned.)
Laika posms: 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 1. oktobrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

„ResearchSlam” pētniecisko darbu stipendijas

Kam: visu Latvijas augstskolu maģistranti un doktoranti, kā ar šo studiju līmeņu absolventi, kas studijas beiguši ne ātrāk kā 2017. gada janvārī
Skaits: 7 pētniecisko darbu stipendijas
Stipendijas apmērs: 100 - 700 EUR
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 21. novembrim (ieskaitot)

 

Syndicate content