Atbalstītājiem

RTU 2016. gada projekti

 

 

Kā atbalstīt?

Uzņēmumi un personas ir aicināti veidot sadarbību ar Fondu un fakultātēm, lai kopīgiem spēkiem sekmētu izglītības attīstību.

 

RTU Attīstības fonda stipendijas un projektus var atbalstīt ar bankas pārskaitījumu:

  • Latvijas Krājbanka

      Kods: UBALLV2X
      Konts: LV74UBAL1100131251001

 

  • SEB banka

      Kods: UNLALV2X002
      Konta Nr. LV35UNLA0050001320294

 

Tiešsaistes maksājums (Swedbank un SEB bankas klientiem)

AS „Swedbank” un AS „SEB banka” klientu ērtībām esam izveidojuši tiešsaistes maksājumu, ar kura palīdzību iespējams atbalstīt RTU Attīstības fonda stipendijas, projektus un iniciatīvas.

 

Veicot atbalstu, bankas maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt, kādai stipendiju programmai, projektam vai konkrētam mērķim Jūsu atbalsts ir veltīts.

 

Paldies par Jūsu atbalstu!

 

 

Lūdzu izvēlieties banku, lai turpinātu:

Ziedot

 

   

 

Lai atbalstītu RTU Attīstības fondu, ir iespējams slēgt līgumu vai pārskaitīt ziedojumu uz RTU Attīstības fonda rekvizītiem, norādot kam nauda paredzēta - kādam konkrētam projektam vai kā vispārējais ziedojums fonda statūtos paredzēto mērķu realizēšanai. Par līguma slēgšanu fonda atbalstam iespējams sīkāk uzzināt, sazinoties ar fonda pārstāvjiem, kuru kontakti atrodami šeit.

 

Tiešsaistes maksājums

Mūsu atbalstītāju ērtībām mēs piedāvājam pakalpojumu - tiešsaistes maksājums (Swedbank un SEB bankas klientiem), ar kura palīdzību iespējams atbalstīt RTU Attīstības fonda stipendijas, projektus un jaunas iniciatīvas.

 

Veicot atbalstu, bankas maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt, kādai stipendiju programmai, projektam vai konkrētam mērķim Jūsu atbalsts ir veltīts vai ierakstīt maksājuma uzdevumā "vispārējais ziedojums", kas palīdzēs realizēt projektus saskaņā ar fonda statūtos paredzētajiem mērķiem.

 

Paldies par Jūsu atbalstu!

 

 Lūdzu, izvēlieties banku, lai turpinātu:

 

Maksājums ar maksājumu karti

Mūsu atbalstītāju ērtībām mēs piedāvājam veikt maksājumus, izmantojot jebkuras maksājumu kartes, lai atbalstītu RTU Attīstības fonda stipendijas, projektus un jaunas iniciatīvas.

 

Veicot atbalstu, bankas maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt, kādai stipendiju programmai, projektam vai konkrētam mērķim Jūsu atbalsts ir veltīts vai ierakstīt maksājuma uzdevumā "vispārējais ziedojums", kas palīdzēs realizēt projektus saskaņā ar fonda statūtos paredzētajiem mērķiem.

 

Paldies par Jūsu atbalstu!

 

Veikt maksājumu!

 

Pārskaitījums internetbankā

Lai veiktu pārskaitījumu, Jūsu ērtībām piedāvājam iespēju izvēlēties tieši Jūsu internetbanku:

 

 

 

Rekvizīti

 

Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds"
Reģ.Nr. 40008067097
Kaļķu ielā 1, Rīga, LV - 1658

AS "Swedbank"

Kods: HABALV22

Konta Nr.: LV44 HABA 0551 0321 2339 4

AS "SEB banka"

Kods: UNLALV2X002
Konta Nr.: LV35 UNLA 0050 0013 2029 4

 

 

Veicot atbalstu, bankas maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt, kādai stipendiju programmai, projektam vai konkrētam mērķim Jūsu atbalsts ir veltīts vai ierakstīt maksājuma uzdevumā "vispārējais ziedojums", kas palīdzēs realizēt projektus saskaņā ar fonda statūtos paredzētajiem mērķiem. Lai vajadzības gadījumā ar Jums sazinātos, lūdzu norādiet savu e-pasta adresi.

Syndicate content