Stipendijas

AS “O YACHTS” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Kam: Rīgas Tehniskās universitātes studentiem, kuri 2015./2016. studiju gadā turpina studijas, sākot no bakalaura līmeņa 3. kursa, un 2015. gada absolventiem

Sadarbībā ar: 

 

“Solvay Business Services Latvia” SIA praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Personālvadības nodaļā / Practical skill promotion scholarship - HR department

Kam: jebkuras augstākās izglītības iestādes studenti, kuru studiju joma ir saistīta uzņēmējdarbību, personālvadību un/vai psiholoģiju / all students of higher education institutions who studies in human resource management and/or business administration and/or psychology
Skaits: 1 prakses vieta / 1 scholarship
Apjoms: 380 EUR/mēn. (40h/ned.) / 380 EUR per month (40h/week)
Laika posms: 6 mēneši / 6 months
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 1. oktobrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

...

2016.gadā RTU Attīstības fonds realizēja: 9 balvu konkursus ar 36 balvu laureātiem;

109 stipendiju konkursus ar 682 stipendiātiem, no kuriem:

  • 195 stipendijas par sasniegumiem studijās;
  • 399 stipendijas praktisko iemaņu veicināšanai;
  • 75 stipendijas par sasniegumiem zinātnē un pētniecībā;
  • 13 stipendijas par sasniegumiem sportā.

AS „Swedbank” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Kam: Jebkuras augstskolas informāciju tehnoloģiju jomas studentiem ar labām sociālajām prasmēm

Sadarbībā ar: 

Alfreda Raistera vārdā nosauktās stipendijas

Kam: Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras, Būvniecības inženierzinātņu, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas, Elektronikas un telekomunikāciju, Enerģētikas un elektrotehnikas, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas, kā arī Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāšu studenti, sākot no bakalaura līmeņa 2. kursa, kuri uzrādījuši labas un teicamas sekmes (vidējā atzīme nav zemāka par 7,5 ballēm), un aktīvi iesaistījušies RTU projektu organizēšanā,  inženierzinātņu popularizēšanā, kā arī RTU sabiedriskajā dzīvē (RTU studentu parlaments, RTU studentu klubs, RTU Studentu servisa centrs, RTU Absolventu asociācija, RTU Sporta klubs, RTU fakultātes) visa 2016./2017. studiju gada garumā
Skaits: 7 ikmēneša stipendijas
Stipendijas apmērs: 150 EUR
Laika posms: 10 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 30. septembrim (ieskaitot)

AS “Latvenergo” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas

Kam: Rīgas Tehniskās universitātes studenti, kam sekmes ar specialitāti saistītajos priekšmetos –ne zemākas par 6 ballēm, bet pārējos priekšmetos  - vismaz 4 balles
Skaits: 40 prakses vietas
Stipendijas apmērs: 180 vai 350 EUR/mēn.
Laika posms: maksimālais prakses ilgums 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 20. oktobrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

SIA “Fortum Jelgava” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Kam: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes, Informācijas tehnoloģiju fakultātes studentiem, kā arī citu jomu studenti ar atbilstošām zināšanām

Sadarbībā ar: 

SIA „Datorzinību Centrs” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Jaunākais programmatūras automātiskās testēšanas (DevOps) speciālists

Kam: jebkuras Latvijā akreditētas austākās izglītības iestādes studenti, kuriem ir interese par IT jomu, sākot no 1. kursa
Skaits: 1 prakses vieta
Apjoms: 600 EUR/mēn. (40h/ned.)
Laika posms: 12 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 24. septembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

SE "Moller Baltic Import" praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Kam: Jebkuras augstākās izglītības iestādes pēdējā kursa studentiem, kā arī absolventiem, kas beiguši studijas ne ātrāk kā 2013./2014. studiju gadā, kuriem ir interese, izpratne un vēlamas arī praktiskas iemaņas auto nozarē, īpaši jautājumos, kas saistīti ar automašīnu tehnisko stāvokli, loģistiku un mašīnbūvi.

Sadarbībā ar: 

SIA „ITERA Latvija” stipendijas

Kam: Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras fakultātes studiju programmas „Arhitektūra” bakalauranti (studējuši ne mazāk kā 2 mācību semestrus), profesionālās programmas studenti un maģistranti, kuriem vidējā atzīme iepriekšējā studiju periodā nav bijusi zemāka par 8
Skaits: 4 ikmēneša stipendijas
Stipendijas apmērs: 150 EUR 
Laika posms: 10 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 27. septembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

Syndicate content