Aktualitātes

AS „Latvijas Gāze” un Latvijas Zinātņu akadēmijas izsludina balvu konkursu

AS „Latvijas Gāze” un Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) aicina izvirzīt pretendentus balvu  konkursam  ievērojamiem zinātniekiem un radošiem praktiķiem kā arī doktorantiem gāzes, siltumtehnikas un ar tām saistītās ķīmijas tehnoloģijas nozarēs un sirds ķirurģijas, kardioloģijas un orgānu transplantācijas zinātnēs.

Izsludināts Rīgas laku un krāsu rūpnīcas „Aizsardzība pret koroziju” stipendiju konkurss

Stipendiju konkursā var pieteikties RTU bakalauranti, maģistranti un doktoranti ar izcilām sekmēm un pieredzi zinātnisko darbu veikšanā, kas orientēti korozijas problēmu risināšanā.

Solomona Hillera vārdā nosauktā stipendija

Stipendijai var pieteikties RTU MLĶF studiju programmu "Ķīmija" un "Ķīmijas tehnoloģijas" studenti ar teicamām sekmēm vai pieredzi zinātnisko darbu veikšanā, kas orientēti farmācijas problēmu risināšanā.

LZA un SIA "ITERA" balvu konkurss Latvijas zinātniekiem un praktiķiem

Aicinām izvirzīt pretendentus  Latvijas Zinātņu akadēmijai (LZA), SIA „ITERA Latvija” balvu konkursam  Latvijas zinātniekiem un praktiķiem par izcilu veikumu vai mūža devumu vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnēs, kā arī par nozīmīgu vides izstrādes sistēmu veicināšanu.

AS „Cēsu alus” izsludina vēl nebijušu stipendiju konkursu!

AS “Cēsu alus” piedāvā iespēju studentiem ne tikai iepazīties ar uzņēmuma ražošanas procesiem un iegūt dažādas ar uzņēmuma darbību saistītas iemaņas, bet arī saņemt ikmēneša stipendiju 100 Eur  kā atbalstu studiju procesā. Papildus, izstrādājot studiju darbus tematikā, kas saistīta ar kādu no AS “Cēsu alus” ražošanas procesiem, studentiem izmaksās 500 Eur stipendiju (250 EUR janvārī un jūnijā). Kopā 2 stipendiāti 2014./2015.studiju gadā saņems neatsveramu pieredzi un 1500 EUR stipendijā.

SIA „SAKRET” izsludina jaunu stipendiju

SIA "SAKRET" stipendijai var pietiekties RTU MLĶF Ķīmijas, Ķīmijas tehnoloģijas, Materiālzinātnes un Materiālu nanotehnoloģiju studiju programmu bakalauranti (sākot no 2. kursa) un maģistranti ar labām un teicamām sekmēm (vidējā svērtā atzīme pēdējā sesijā nav zemāka par 8).

Sākas pieteikšanās Solomona Hillera vārdā nosauktā ķīmijas zinātņu doktora balvai

AS „Olainfarm” sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un RTU Attīstības fondu izsludina Solomona Hillera vārdā nosaukto balvu konkursu ķīmijas nozares doktoriem.

SIA „Industry Service Partner” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

SIA „Industry Service Partner” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai var pieteikties Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes (DITF) un Enerģētikas un Elektrotehnikas fakultāšu (EEF) studenti (bakalauranti un maģistranti) sākot no 3. kursa ar labām un teicamām sekmēm (vidējā atzīme nav zemāka par 7).

OPEN MIND 2014

Ikviens students tiek aicināts izmantot iespēju un piedalīties sociālo ideju konkursā studentiem, kura mērķis ir rosināt jauniešus izmantot augstskolā gūtās zināšanas Latvijas sabiedrības kopējo vajadzību risināšanai, uzlabojot sociālo vidi.

Jauns stipendiju konkurss RTU DITF studentiem

SIA „whiteCryption” stipendijai aicina pieteikties tos RTU Datorzinātnes un informācijas fakultātes studentus, kuri savus pētniecības darbus ir ieinteresēti izstrādāt datu un programmatūras aizsardzības jomā.

Syndicate content