Aktualitātes

Pagarināta pieteikšanās SIA Danone praktisko iemaņu stipendijai

 

SIA “Danone” sadarbībā ar  RTU Attīstības fondu izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo iemaņu apgūšanu, tādējādi sekmējot jauno speciālistu kvalitātes paaugstināšanos grāmatvedības un lietvedības jomā. Pieteikšanās līdz 2015. gada 18. oktobrim. 

 

Informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un pieteikuma anketu meklē mūsu mājaslapā pie aktuālajiem konkursiem jeb šeit.

 

Sākusies pieteikšanās SIA DPA prakses konkursam

SIA „DPA” sadarbībā ar RTU Attīstības fondu izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo iemaņu apgūšanu, tādējādi sekmējot jauno speciālistu kvalitātes paaugstināšanos IT jomā. Pieteikšanās līdz 2015. gada 29. oktobrim (ieskaitot). Informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un pieteikuma anketu meklē mūsu mājaslapā pie aktuālajiem konkursiem jeb šeit.

Apbalvoti AS “Latvijas Gāze” studiju stipendijas laureāti

AS „Latvijas Gāze” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds”piešķīra stipendijas Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas  institūta (BIF SGŪTI)  studentiem: Kristai Kapūnei, Robertai Kazimjaņecai, Arnim Mažulim, Renāram Milleram, Aleksandram Zajacam, Maijai Križmanei, ar mērķi materiāli atbalstīt mācībās un veicināt profesionālo un zinātniski-pētniecisko darba iemaņu apgūšanu, tādejādi sekmējot jauno speciālistu kvalitātes paaugstināšanos.  

2015. gada 13. oktobrī notika svinīgais pasākums, kurā laureāti tikās ar AS "Latvijas Gāze" vadību. Foto: šeit. 

 

Sākusies pieteikšanās SIA „O3FM Inženieru birojs” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai

 

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta (SGŪTI) studentiem,  sākot no bakalaura līmeņa 4. kursa, kā arī 2015. gada absolventiem  līdz 9. novembrim (ieskaitot) ir iespēja pieteikties SIA „O3FM Inženieru birojs” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai. Informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un pieteikuma anketu meklē mūsu mājaslapā pie aktuālajiem konkursiem jeb šeit.

Syndicate content