Aktualitātes

Pagarināta pieteikšanās stipendijām par sasniegumiem studijās

Līdz 25. septembrim (ieskaitot) tiek pagarināta pieteikšanās pieciem stipendiju konkursiem par sasniegumiem studijās.
Studenti var pieteikties šādām stipendijām:

 

Gustava Vanaga vārdā nosauktā studentu stipendija
Kam: RTU MLĶF un LU ĶF studentiem
Skaits: līdz 2 ikmēneša stipendijām
Apjoms: 150 EUR/mēn. (10 mēneši)
Vairāk informācijas: ŠEIT

 

SIA “Z-Light” stipendija
Kam: RTU MLĶF Ķīmijas, Ķīmijas tehnoloģijas, Materiālzinātnes un Materiālu nanotehnoloģiju studiju programmas studentiem
Skaits: 3 ikmēneša stipendijas
Apjoms: 115 - 170 EUR/mēn. (10 mēneši)
Vairāk informācijas: ŠEIT

 

SIA “ITERA Latvija” stipendijas RTU studentiem
Kam: RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes studentiem
Skaits: 4 ikmēneša stipendijas
Apjoms: 150 EUR/mēn. (10 mēneši)
Vairāk informācijas: ŠEIT

 

AS “Latvijas Gāze” stipendijas
Kam: Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas  institūta (BIF SGŪTI) studentiem
Skaits: 6 ikmēneša stipendijas
Apjoms: 175 – 215 EUR/mēn. (10 mēneši)
Vairāk informācijas: ŠEIT

 

Solomona Hillera vārdā nosauktās stipendijas
Kam: RTU MLĶF Ķīmijas un Ķīmijas tehnoloģijas studiju programmu studentiem: bakalauriem, kuri studējuši ne mazāk kā divus mācību semestrus, kā arī maģistrantiem ar teicamām sekmēm (vidējā svērtā atzīme pēdējā studiju semestrī nav zemāka par 7,5) un ar pieredzi zinātnisko darbu veikšanā, kas orientēti farmācijas problēmu risināšanā.
Skaits: 5 ikmēneša stipendijas
Apjoms: 150 EUR/mēn. (5 mēnešiem)
Vairāk informācijas: ŠEIT

 

 

Sākusies pieteikšanās SIA "Felici" praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai

Tiks piešķirta 1 ikmēneša stipendija 500Eur apmērā praktisko iemaņu papildināšanai musli Graci ražošanas komandā, ražošanas vadītāja asistenta amatā. Pieteikšanās vakancei līdz 2016.gada 27. martam (iekaitot). Vairāk informāciju skaties šeit.

 

 

 

Noslēdzies AS "Exigen Services Latvia" ikgadējais stipendiju konkurss

Uzņēmuma Exigen Services Latvia un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonda ikgadējā stipendiju konkursā izvēlēti septiņi izcilākie Latvijas augstskolu informācijas tehnoloģiju (IT) jomas studenti, kuri saņems stipendijas 2016./2017. studiju gadam par kopējo summu 10 500 EUR.

Sākusies pieteikšanās Jāņa Alkšņa stipendijai

RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes studenti aicināti pietiekties arhitekta Jāņa Alkšņa vārdā nosauktajai stipendijai. Pieteikties iespējams līdz 2016.gada 8. aprīlim, vairāk lasi: šeit.

Noslēdzies AS "Latvijas Gāze" stipendiju konkurss

Ikgadējā stipendiju konkursā, ko organizē AS “Latvijas Gāze” un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds, izvēlēti seši Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta (BIF SGŪTI) studenti, kuri saņems stipendijas 2016./2017. studiju gadā desmit mēnešu garumā par kopējo summu 11 300 EUR. Stipendijas tika sadalītas atbilstoši iegūstamajam profesionālajam līmenim.
 
Ikmēneša stipendijas 175 EUR apmērā visa studiju gada garumā saņems bakalaura līmeņa studenti Juris Pomerancevs un Raimonds Bogdanovičs, maģistratūras studenti Krista Kapūna, Roberts Kuplovs – Oginskis, savukārt ikmēneša stipendijas 215 EUR apmērā saņems doktorantūras studenti Aleksandrs Zajacs un Maija Križmane.
 
Pieteikties stipendiju konkursam tika aicināti RTU BIF SGŪTI studenti bakalauranti (studējuši ne mazāk kā divus mācību semestrus), maģistranti un doktoranti ar teicamām sekmēm un pieredzi zinātnisko darbu veikšanā, kas orientēti gāzes tehnoloģiju problēmu risināšanā. Piesakoties konkursam, studentiem bija jāizstrādā 4 – 5 lapu garš pieteikuma darbs brīvā formā par kādu no piedāvātajām zinātniskajām tēmām, tādējādi veicinot pētniecisko darba iemaņu apgūšanu un sekmējot jauno speciālistu kvalitātes paaugstināšanos.
 

Sākusies pieteikšanās PricewaterhouseCoopers SIA praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai

SIA PricewaterhouseCoopers sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fondu izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību PricewaterhouseCoopers praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt jauno speciālistu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību Nodokļu daļā. 

 

Konkursa kārtībā tiks piešķirta viena ikmēneša stipendija EUR 300 vērtībā laika periodam no 2015. gada novembra līdz 2016. gada aprīlim (kopā 6 mēnešiem) Nodokļu nodaļā, pieteikšanās līdz 2015. gada 18. oktobrim (ieskaitot).

 

Informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un pieteikuma anketu meklē mūsu mājaslapā pie aktuālajiem konkursiem jeb šeit.

Sākusies pieteikšanās Nordea praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai

Nordea Bank AB Latvijas filiāle sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību Nordea praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt jauno speciālistu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību Privātpersonu apkalpošanas departamentā. Pieteikšanās līdz 2015. gada 26. oktobrim (ieskaitot).

 

Informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un pieteikuma anketu meklē mūsu mājaslapā pie aktuālajiem konkursiem jeb šeit. 

Sākusies pieteikšanās SIA „ITS-1” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai

SIA „ITS-1” sadarbībā ar RTU Attīstības fondu izsludina izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo iemaņu apgūšanu, tādējādi sekmējot jauno speciālistu kvalitātes paaugstināšanos IT jomā. Pieteikšanās līdz 2015. gada 28. oktobrim.

 

Informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un pieteikuma anketu meklē mūsu mājaslapā pie aktuālajiem konkursiem jeb šeit. 

Sākusies pieteikšanās PricewaterhouseCoopers SIA praktisko iemaņu veicināšanas stipendijām

SIA PricewaterhouseCoopers sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fondu izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību PricewaterhouseCoopers praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt jauno speciālistu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību Nodokļu nodaļā, Transferta Cenu konsultāciju nodaļā, Audita un risku pārliecības pakalpojumu nodaļā, kā arī Audita nodaļā. 

 

Konkursa kārtībā tiks piešķirta viena ikmēneša stipendija EUR 300 vērtībā laika periodam no 2015. gada novembra līdz 2016. gada aprīlim (kopā 6 mēnešiem) Nodokļu nodaļā, pieteikšanās līdz 2015. gada 25. oktobrim (ieskaitot).

 

Informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un pieteikuma anketu meklē mūsu mājaslapā pie aktuālajiem konkursiem jeb šeit.

AS „SAF Tehnika” prakses stipendiju konkurss

 

AS „SAF Tehnika” sadarbībā ar RTU Attīstības fondu izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību AS „SAF Tehnika” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi finansiāli veicināt Latvijas Republikas elektronikas un telekomunikāciju, informāciju tehnoloģiju un citās jomās studējošo studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.

 

Konkursa kārtībā tiks piešķirtas divas ikmēneša stipendijas EUR 300 vērtībā, laika posmam no 2015. gada decembra līdz 2016. gada  jūnijam, pieteikšanās līdz 2015. gada 15. novembrim. Informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un pieteikuma anketu meklē mūsu mājaslapā pie aktuālajiem konkursiem jeb šeit.

Syndicate content